Các khóa học đã đăng ký

Những câu chuyện về chúng tôi

Nhiều phụ huynh đã không cần ngại đầu tư cho con một khoản tiền không nhỏ để học tiếng Anh, thế nhưng con vẫn gặp nhiều lúng túng khi giao tiếp. Lý...
8 - 10 tuổi là độ tuổi trẻ đã làm quen với môn học tiếng Anh trong chương trình tiểu học. Lứa tuổi này cũng nằm trong độ tuổi vàng để có thể tiếp t...
Việc học tiếng Anh của con luôn là một trong những điều quan tâm của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, hiệu quả học tập của trẻ không chỉ dựa vào chất ...
Trẻ học tiếng Anh mãi nhưng không vào. Bố mẹ đã bao giờ cùng con tìm hiểu ngọn nguồn của những khó khăn khi học tiếng Anh chưa? Hãy cùng Englishnow...