Các khóa học đã đăng ký

Englishnow đã chính thức cho ra mắt siêu phẩm tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em mang tên Englishnow Co-Learning cùng chương trình trải nghiệm miễn ph...
Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Englishnow chính thức cho ra mắt siêu phẩm tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi. Chương trình học tập trên ...
Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Englishnow sắp sửa cho ra mắt Chương trình học tiếng Anh chủ động trên nền tảng trực tuyến dành cho học sinh từ 6 - 15 tuổ...
Không chỉ có chương trình học với đầu ra học thuật tương đương với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) và các bài thi Tiếng...
Theo nghiên cứu của các giảng viên ngôn ngữ, việc học ngoại ngữ sẽ dễ dàng hơn nếu người học có thái độ tích cực đối với nó. Bởi thế mà nếu vẫn còn...
2 3 4