Các khóa học đã đăng ký

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

I. Vị trí công việc
Chuyên viên kiểm soát chất lượng


II. Mô tả công việc
- Xây dựng hệ thống
• Phối hợp triển khai xây dựng hệ thống quy trình quy chế quy định hướng dẫn của công ty
• Liên tục rà soát cập nhật đảm bảo tính ứng dụng của hệ thống
- Kiểm soát chất lượng
• Thực hiện kiểm tra thực tế định kì và đột xuất về chất lượng dịch vụ và việc tuân thủ tiêu chuẩn vận hành của các Trung Tâm.
• Lập và phân tích báo cáo kiểm soát chất lượng tại Trung Tâm sau các kỳ kiểm tra; từ đó xác định nguồn gốc vấn đề, đề xuất biện pháp hành động
• Phối hợp xây dựng kế hoạch hàng động để khắc phục vấn đề và cải thiện chất lượng dịch
vụ - Theo dõi việc triển khai kế hoạch khắc phục tại Trung Tâm, đánh giá hiệu quả thực hiện
• Xây dựng hệ thống mẫu biểu phục vụ kiếm soát chất lượng
• Hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ Trung tâm thực hiện việc kiểm soát chất lượng. - Công tác thanh tra
• Thực hiện thanh tra các sự vụ xảy ra tại Hội Sở và các Trung Tâm
• Thực hiện báo cáo kết quả thanh tra, thống kê phân tích lỗi và đề xuất các giải pháp khắc phục và cải tiến
• Xử lý vi phạm và theo dõi tình trạng khắc phục lỗi - Quản trị rủi ro
• Hỗ trợ trưởng bộ phận xây dựng các chương trình kế hoạch/ báo cáo định kì hoặc các báo cáo QTRR theo quy định
• Tham gia giải quyết các sự cố rủi ro phát sinh tại cơ sở, theo dõi và giám sát quy trình xử lý cho đến khi hoàn thành.
• Đề xuất các cải thiện trong quy trình nhận diện, đánh giá và xử lý sự cố.
• Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, báo cáo QTRR - Công tác báo cáo và đề xuất
• Thực hiện đầy đủ báo cáo phân tích công tác đã thanh tra, tổng hợp báo cáo sự vụ, báo cáo biểu đồ theo yêu cầu
• Báo cáo mô tả biến động và dự báo lỗi, các sự vụ và tình trạng về các vấn đề cần đảm bảo thanh tra kiểm soát
• Đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm giảm thiểu các sai sót trong quá trình vận hành, nâng
cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo khác của Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng


III. Yêu cầu
- Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Chuyên ngành: Không giới hạn nhưng tốt nhất liên quan đến giáo dục
- Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ppt, project, visio…)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
- Có kính nghiệm trong lĩnh vực giáo dục (đã từng làm việc dưới trung tâm) là một lợi thế (trên 1 năm)
- Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.
- Luôn làm việc khẩn trương với tính thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
- Công bằng, trung thực quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Công Ty.
- Sẵn sàng đi công tác.


IV. Quyền lợi
- Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn;
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo Quy định của luật Lao động Việt Nam;
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;


Đừng bỏ qua lỡ cơ hội trở thành Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng tại Englishnow, nhanh chóng gửi CV về cho chúng tôi ngay hôm nay!

Liên hệ gửi CV:

Email: recruitment.hn@englishnow.com.vn
Tel: 02471098388 - 0969355268


Cũ hơn Mới hơn


Danh mục tin tức

Từ khóa