Các khóa học đã đăng ký

Hưởng ứng thông điệp "Ở nhà vì cộng đồng", Englishnow gợi ý ba mẹ các hoạt động tích cực và thú vị nên làm cùng con cái, để gia đình có những khoản...
Englishnow đã chính thức cho ra mắt siêu phẩm tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em mang tên Englishnow Co-Learning cùng chương trình trải nghiệm miễn ph...
Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Englishnow chính thức cho ra mắt siêu phẩm tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi. Chương trình học tập trên ...
Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Englishnow sắp sửa cho ra mắt Chương trình học tiếng Anh chủ động trên nền tảng trực tuyến dành cho học sinh từ 6 - 15 tuổ...
Không chỉ có chương trình học với đầu ra học thuật tương đương với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) và các bài thi Tiếng...
Thông thạo tiếng Anh sẽ giúp con tiếp cận với thế giới với tâm thế chủ động hơn. Giữa vô vàn các phương pháp học tiếng Anh hiện nay, phương pháp họ...
12 13 14 15 16 20